คำสั่ง ปี 2562  • Version
  • 0 Download
  • 2.59 MB File Size
  • 6 File Count
  • 08/05/2021 Create Date
  • 01/07/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการประกันคุณภาพDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มทร.ตอ.Download