ข่าวสาร ส.ม.ศ.  • Version
  • 0 Download
  • 32.10 MB File Size
  • 2 File Count
  • 09/05/2021 Create Date
  • 10/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามDownload 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับย่อ)Download