ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563  • Version
  • 0 Download
  • 6.78 MB File Size
  • 9 File Count
  • 06/05/2021 Create Date
  • 10/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ มทร.ตอ ปี 63.rarDownload 
แบบติดตามความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน Download 
แบบติดตามความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน Download 
แผนการบริหารความเสี่ยง ของมทร.ตอ ปี 63 Download 
แบบฟอร์มความเสี่ยง คณะ หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563.rarDownload 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 2563Download 
ประกาศ มทร.ตอ.เรื่อง นโยบายความเสี่ยง ปี 63 Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ปี 63Download 
แผนความเสี่ยง มทร.ตอ ปี 63 Download