ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562  • Version
  • 0 Download
  • 1.29 MB File Size
  • 9 File Count
  • 06/05/2021 Create Date
  • 10/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่Download 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ wordDownload 
แบบติดตาม wordDownload 
แผนความเสี่ยง word 62Download 
วิเคราะห์ความเสี่ยง wordDownload 
แบบฟอร์มความเสี่ยง ปี 62 (ใหม่)Download 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2562Download 
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 62Download