ข่าวประชาสัมพันธ์
15/07/2024

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567

ในวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2567 …
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/07/2024

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2024

การอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2567 บุคล…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2024

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 บุคล…
ข่าวประชาสัมพันธ์
04/07/2024

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้และทักษะการป้องกันอาชญากรรม ภายใต้โครงการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยป้องกันอาชญากรรม”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 บุคลากรส…
ข่าวประชาสัมพันธ์
03/07/2024

ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงาน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/07/2024

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2568 – 2571

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 ผู้อ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
27/06/2024

กิจกรรม “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 อำเภอศรีราชา”

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักง…
ข่าวประชาสัมพันธ์
12/06/2024

พิธีเปิดงาน ชลบุรีแฟร์ ปี 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาว…
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/06/2024

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงา…
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/06/2024

ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 🔶นางสาว…
ข่าวประชาสัมพันธ์
21/04/2024

กิจกรรมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.25…
ข่าวประชาสัมพันธ์
18/04/2024

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่พิธีแห่พญายม และสงกรานต์บางพระ จ.ชลบุรี

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ผศ.…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/04/2024

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส ณ หอประชุมมังคลอุบล

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงาน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
02/04/2024

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานโ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/04/2024

นิทรรศการอนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริฯ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 เมษายน 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศา…
ข่าวประชาสัมพันธ์
22/03/2024

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 บุค…
ข่าวประชาสัมพันธ์
19/03/2024

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงาน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
19/01/2024

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปี 2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักงาน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
18/01/2024

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้อำนวย…
ข่าวประชาสัมพันธ์
11/12/2023

นิทรรศการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

วันที่ 4-11 ธันวาคม 2566 สำนัก…
ข่าวประชาสัมพันธ์
08/12/2023

ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสาวน้…
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/12/2023

โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวย…
ข่าวประชาสัมพันธ์
09/11/2023

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักง…
ข่าวประชาสัมพันธ์
18/09/2023

กิจกรรมมุทิตาจิต ประจำปี 2566 “มุทิตาจิต ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา”

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ม…
ข่าวประชาสัมพันธ์
19/08/2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมที่ 2 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรม ศาสตร์พระราชา

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องป…
ข่าวประชาสัมพันธ์
12/08/2023

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงา…
ข่าวประชาสัมพันธ์
28/07/2023

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงา…
ข่าวประชาสัมพันธ์
14/07/2023

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ผู้ว…
ข่าวประชาสัมพันธ์
13/07/2023

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
11/07/2023

กิจกรรมหล่อแม่พิมพ์เทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2023

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวน้…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2023

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวน้…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2023

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นางสาวน้…
ข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2023

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวน้…
ข่าวประชาสัมพันธ์
27/06/2023

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มหาวิท…
ข่าวประชาสัมพันธ์
27/06/2023

เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับคณะอนุกรรมการติดสินการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 และจัดบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของชมรมฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายธวั…
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/06/2023

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 45 พรรษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงา…
ข่าวประชาสัมพันธ์
25/05/2023

เข้าร่วมการประชุมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
25/05/2023

ประชุมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
16/05/2023

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดระบบการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางสาวน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/05/2023

พิธีอัญเชิญ ปรมตฺถสิริมหาโพธิหน่อเนื้อพุทธางกูร พระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา ณ ลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแค วัดแหลมแค อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 สำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
18/04/2023

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.0…
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/04/2023

โครงการ  TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
27/03/2023

กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 สำน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/03/2023

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26” ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566…
ข่าวประชาสัมพันธ์
25/01/2023

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 สำน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
16/01/2023

ประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 สำนั…
ข่าวประชาสัมพันธ์
16/01/2023

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 22” ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง และ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 …