ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตจันทบุรี

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย