ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ Portfolio (วุฒิ ม.6) และโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว

วิทยาเขตจันทบุรี

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย