ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบโควตา  วุฒิ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วิทยาเขตจันทบุรี

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย