รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565  ดังนี้

รอบที่ 1 และ 2 คลิกดูรายชื่อตามคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามแควร์