การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565  (เขตพื้นที่บางพระ)

Scan QR Code กรอกข้อมูล