รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบตกหล่น 2562 – 2564 

คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา

เขตพื้นที่บางพระ

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพระ

วิทยาเขตจันทบุรี

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามแควร์